Hakkımızda

Biosan Biyomedikal Yatırım ve Sanayi AŞ 1986 yılında Türk ve Alman hekimler ve Alman Kalkınma Bankası DEG ortaklığı ile (Alman Kalkınma bankası tarihinde ilk defa yurt dışında bir sağlık kuruluşuna Biosan ile ortak olmuştur) kurulmuştur. 1987 yılında, Türkiye’nin ilk vücut dışından taş kırma ünitesi (ESWL), Biosan Sağlık Merkezi’nde dönemin Sağlık Bakanı tarafından açılışı yapılarak hizmete girmiştir. ESWL tedavi yöntemi Biosan’dan 2 yıl sonra ülkemizde resmi bir kuruluşta (Üniversite Hastanesi) hizmete girebilmiştir.

acilis-bakan

1989 yılında ESWL yöntemi ile ilk safra kesesi taşı tedavisi Biosan Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

1990 yılında ABD-Washington’daki ESWL kongresinde Biosan dünyada en fazla çocuk taşı tedavi eden 2 kuruluştan biri olmuştur. (Diğeri bir Alman Üniversite Hastanesidir) Aynı yıl Dr. Mahmut TOLON, Akademia Sinica (Çin Bilim Akademisi) tarafından Çin’e davet edilmiş ve Çin’e davet edilen ilk Türk hekimi olarak Pekin’e gitmiştir.
ESWL tedavisini takiben kırılan taşların dökülmesi için merkezimizde geliştirilen özel kültür fizik hareketleri dünya tıp literatürüne Biosan Pozisyonları adı ile geçmiştir.

Kurucularımız arasında yer alan Prof. Dr. Rupert WILBRANDT, Prof. Dr. Melih ÖZEN, Prof. Dr. Muzaffer AKKILIÇ, Dr. Jutta C. TOLON, Dr. Mahmut TOLON uzun yıllar sağlık merkezine destek olarak Biosan’ı dünya standartlarında hizmet verir bir merkez haline getirmişlerdir.

Biosan Sağlık Merkezi kurulduğundan bugüne kadar çeşitli yerlerdeki taş tedavi ünitelerinin (İzmir’de Can Tıp, İstanbul’da Biotaş ve İstanbul Taş Tedavi Kliniği) kurulmasında öncülük etmiş daha sonra bu merkezleri çalışanlara devretmiştir. Yine bu ünitelerde çalışan çok sayıda hekim ve sağlık personelinin eğitimini vermiştir.

1999 yılında Dr. Jutta TOLON ve Dr. Mahmut TOLON’un emekli olması üzerine Biosan Sağlık Merkezi aynı personel ve tıbbi cihaz parkı ile Depar Turizm Sağlık Yatırımları AŞ bünyesine (Özel Biosan Polikliniği adıyla) katılmıştır.

Özel Biosan Polikliniği, 2005 yılından beri Piezolith 3000 cihazıyla vücut dışından şok dalgalarıyla tedavi (ESWL – ESWT) hizmetine devam etmektedir.

Merkezimiz özellikle çocuk, tek böbrekli ve at nalı böbrekli hastalarda taş tedavisi konusunda öncülüğünü sürdürmektedir.