Taş (ESWL) Tedavisinin İlk Basamağı/Taşın Odaklanması

biosan böbrekTaşı kırmak için önce görüntülemek ve odaklayabilmek gerekir. Taş kırma (ESWL) makinaları görüntüleme yöntemi olarak ultrason veya röntgen prensibini (bazen her ikisini birden) kullanırlar.
Günümüzde taş teşhisinde, rutin olarak kullanılan tomografi yöntemi ile görüntüleme yapabilen taş kırma makinası ne yazık ki bulunmamaktadır.

Röntgende görülebilen (opak) taşlarda taşın odaklanması genellikle daha kolaydır. Ancak sadece röntgen prensibi ile odaklama yapan makinalarda, makinanın ürettiği ses dalgasının, enerjisini kaybetmeden taşa ulaştığından emin olmak zordur. Taş ile ses dalgaları arasında barsak gazları gibi sesi iyi iletmeyen yapılar olduğunda istenilen başarı sağlanamayabilir. Kalsiyum içerikleri az olan (non-opak) bazı taşlar röntgende net olarak görülemeyebilir.

Ultrason ile odaklama yapan makinalar, kullanımları zor olmasına rağmen tedavi sırasında hasta X ışını almayacağından çok daha güvenilirdir. İdrar kanalının bazı bölümlerindeki taşların görüntülenmesi ultrasonla her zaman çok kolay olmayıp tedavinin başarısı kullanıcının tecrübesine bağlıdır. Taşın kalsiyum içeriğine bağlı olmadan bütün taşların (çok küçük parçaların bile) görülebilmesi mümkündür. X ışını içermediği için tedavinin bütünü takip edilebilir, tedavi sırasında hastanın hareketi ile odaktan sapmalar anında görülerek gereken düzeltmeler yapılabilir. Ses dalgası ile taş arasında herhangi bir engel olup olmadığı görüldüğünden bütün enerjinin taşa ulaşması sağlanabilir.

Röntgen ve ultrason prensibini birlikte kullanan makinalar kısa zamanda hassas odaklama özellikleri nedeniyle yüksek başarı oranlarına