Böbrek Taşı Kırma Tedavisi Fiyatları

turkiyenin-ilk-tas-kirma-merkezi

Sağlık hizmetlerinde fiyatlar tabip odalarının il bazında yayınladığı ücret tarifeleriyle belirlenir. Bu tarifeler asgari ücretleri yansıtır. Merkezler kendi ücret politikalarına göre kendi fiyat listelerini oluştururlar. (SGK ile anlaşmalı merkezlerin tabip odası asgari ücret tarifeleri dışında uymak zorunda oldukları daha farklı ücretlendirme standartları vardır.)

Taş kırma tedavisinde de genellikle tabip odaları asgari ücretleri esas alınır. Taş kırma ücretleri temel olarak taşın yerine, sayısına ve büyüklüğüne göre belirlenir. 1 cm2’den küçük taşların tedavi fiyatı aynıdır, toplam taş büyüklüğü 1 cm2’nin üzerine çıktıkça fiyat artar. Her böbrek kendi içinde değerlendirildiğinden iki taraflı taşlarda kırma maliyeti yükselir.

Böbrek taşı kırma ücreti, tedavi yapılan merkezin genel işletme maliyetleriyle birlikte; kullanılan makinanın özelliği (makine amortisman ve seans maliyeti nedeniyle), uygulama yapan merkezin çalışma prensipleri (tedavi yapan personelin bilgi ve tecrübesi, uyulan tedavi standartları, tedavi başarı oranları) gibi faktörlere göre değişir.

Taşın röntgende görülmesi, hastanın kilosu, taşın yerleşim yeri gibi kırma sırasında harcanacak zaman ve emeği etkileyecek faktörler de fiyatın belirlenmesinde etkili olur.

Kısaca standart bir uygulama olmadığından tedavi ücretleri hastadan hastaya ve merkezden merkeze değişecektir. Hastaların tedavi olacakları merkezi seçmeden önce bahsedilen konularda detaylı bilgi edinmesi önemlidir.