Seçilecek Taş Tedavi Yöntemi

slide-10Taş tedavisinde hangi yöntemin seçileceğine karar verirken esas olan, “uygulaması en kolay yöntemden zora doğru bir sıralama yapmak gerektiğidir”. Taşın böbreğe zarar vermeden kendiliğinden düşmesi her zaman ilk tercih edilecek yoldur.

Kendiliğinden dökülemeyecek büyüklükteki taşlar için ilk tedavi seçeneği taş kırmadır. Çok büyük taşlarda cerrahi yöntemler planlanır. Cerrahi yöntemler içinde ilk seçilecek kapalı ameliyatlardır. Açık cerrahi her zaman en son seçenektir.
Taş kırma tedavisinde kullanılan cihazların ortak özelliği yüksek frekanslı ses dalgaları üretebilmeleridir. Aralarındaki temel farklılık ses dalgaları üretme şekli ve taşın odaklanmasında kullanılan yöntemlerdir.
Taş kırma makinaları, taşı odaklamada temel olarak röntgen ve/veya ultrason yöntemini kullanırlar. Ultrason odaklı makinaların kullanımı zor olmasına (tedavi başarısında tedaviyi uygulayanın rolü büyüktür) rağmen hastaya zarar verme ihtimali daha azdır. Bu yöntemde hasta tedavi sırasında X ışınına maruz kalmaz. Ayrıca bazı taşlar (nonopak taşlar) kalsiyum içermedikleri veya küçük oldukları için röntgen odaklı makinalarda görülemez. Nonopak taşlarda ultrason odaklı cihazlar taşı görebildikleri için avantaj sağlarlar. Tedavi sürecinde küçülen taşlar, zaman zaman röntgen odaklı makinalarda görülemez hale gelebilirler. Bu durumda ne yazık ki tam olarak bitmemiş bir tedavi söz konusudur ve taşın kısa sürede tekrarlaması kaçınılmazdır. Ultrason odaklı makinalar küçük parçaları bile saptayabildiğinden daha başarılı bir tedaviye olanak sağlar.

Ultrason odaklı makinaların bir başka avantajı taş kırma seansının tamamının ultrasonla takip edilebilmesidir. Böylece tedavi sırasında taşa en iyi odaklanma sağlanabilir. Röntgen odaklı makinalarda hasta ve kullanıcının zarar görmemesi için taş kırma seansını takip etmek ve odaklamayı kontrol etmek ancak belirli aralıklarla yapılabilir.
Taş kırma makinaları ses dalgaları üretim şekillerine göre de farklılık gösterirler. Hasta açısından önemli olan, ses dalgaları üretim şekline göre cihazın odak mesafesinin de farklılık göstermesidir. Odak mesafesi ses dalgasının yoğunlaştığı alanın hacmidir. Bu alan ne kadar küçük olursa (küçük odaklı makina) taş dışındaki dokuların ses dalgasına maruz kalmaları o kadar az olur. Yani çevre dokular ses dalgasından etkilenmemiş olur.

Mevcut taş kırma makinaları arasında Piezo teknolojisini kullanan cihazlar en küçük odak mesafesine sahip cihazlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.