Mesane Taşları

biosan eswl

Üriner sistem taşları büyük sıklıkla böbrek içinde oluşur. Küçük taşlar, böbrekten idrar kanalı vasıtasıyla önce mesaneye ulaşır ve sonra da idrar ile dışarı atılır.

Normalde böbrekle mesane arasındaki idrar kanalı 2 – 3 mm çapında, mesane sonrasındaki üretra denilen kanal ise 6 – 7 mm çapındadır. Kısaca mesaneye ulaşabilen taş sonrasında bir sorun yaşanmadan kolayca dışarı atılabilir. İdrar yollarının mesane sonrasındaki bölümünde bir tıkanıklık olursa taş mesaneden dışarıya atılamayabilir. Bu bölümün tıkanması, en sık ileri yaşlardaki erkeklerde prostatın büyümesi nedeniyle görülür. Prostat mesanenin hemen sonrasında üretrayı (idrar kanalını) çepeçevre saracak şekilde yerleşmiş, salgıladığı sıvı ile üreme fonksiyonuna yardımcı bir bezdir. 50 yaşından itibaren yavaş yavaş büyüyerek idrar kanalının tıkanmasına yol açabilir. Üretrada daralma prostat büyümesi dışında doğumsal olabilir veya üretraya yönelik uygulanan herhangi bir tıbbi işlemin istenmeyen etkisi olarak gelişebilir.

Mesane sonrasındaki idrar kanalının darlığı bazen mesanenin tamamen boşaltılmasına engel olabilir. Kalan idrar mesane içinde uzun süre bekleyeceği için mesane içinde de taş oluşumu görülebilir.

Mesane taşları olan hastalar genellikle idrara çıkarken yanma, sızlama; sık sık, az miktarda idrar yapma ve idrar tutmada güçlükten yakınırlar. Bazen idrar yapma sırasında mesanede serbest dolaşan taş, idrar kanalının önünü kapatarak idrarın aniden kesilmesine neden olabilir. Taşlar bazen idrar kanalının başlangıç kısmında sıkışarak burada tıkanıklık yapabilir. Bu durumda mesane dolu olduğu halde çok zor ve damla damla idrar yapma (idrar yapamama) görülür.

Mesane taşları taş kırma yöntemiyle kolaylıkla tedavi edilebilir. Ancak kırılan taşların rahatça dışarı atılacağından emin olmak için taş kırma tedavisinden önce, hastanın mesane sonrasındaki idrar kanalında bir darlık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer darlık, mesanedeki taşın kırıldıktan sonra dökülmesine izin vermeyecek boyutta ise taş kırma yerine cerrahi yöntemlerle tedavi seçilmelidir. Böylece hem taşın çıkarılması hem de darlığın genişletilmesi sağlanabilir.

Taşlar bazen idrar kanalının içinde sıkışarak kanalı tıkarlar. Bu durum sıklıkla erkeklerde ve prostat seviyesinde görülür. Bu bölgede taş kırma tedavisi çok ağrılı olduğundan bir sonda yardımıyla taş mesane içine itilerek burada taş kırma tedavisi uygulanabilir. Bu bölgede saptanan taşlar cerrahi yöntemlerle de tedavi edilebilir.